Sądecka Grupa Producentów Jaj  „AGRO-FERMA” sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
przy ul. Myśliwskiej 4, powstała w roku 2005  zrzeszając osiem przedsiębiorstw drobiarskich  z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego.

Cel główny działania SGPJ „AGRO-FERMA” to :  koncentracja podaży i organizowanie sprzedaży jaj.

Wspólne  sortowanie i pakowanie jaj – transport, logistyka i marketing


W 2006 roku SGPJ  „
AGRO-FERMA” wybudowała nowoczesny Zakład pakowni i sortowni jaj.


Zakład został wyposażony w nowoczesną linię technologiczną firmy holenderskiej  MOBA.
Sortowanie ,oznakowanie i pakowanie jaj jest sterowane komputerowo.
Jaja są  sortowane wg klas wagowych XL, L, M, S i pakowane w opakowania 30 szt, 15 szt, 10 szt, 6 szt.


Wszystkie pomieszczenia magazynowe i produkcyjne są klimatyzowane zapewnia to prawidłowe przechowywanie jaj.


Do Zakładu sortowni i pakowni jaja są dowożone specjalistycznymi samochodami  w ciągu 1 dnia od zniesienia jaja przez kurę.Każda sztuka otrzymuje numer weterynaryjny odpowiadający danej fermie kur.


Pracownicy dokonują ostatecznej kontroli  prześwietlają poszczególne jaja , odrzucają te , które nie nadają się do handlu.Każdy kurnik na bieżąco znajduje się pod ścisłą kontrolą służb weterynaryjnych. 

Regularnie  dokonywane są badania , chodzi o wyeliminowanie zagrożeń np. Salmonellozą.


Najważniejsza jest jakość jaj i zdrowie konsumentów.

W ciągu roku  AGRO-FERMA sprzedaje ok. 60 ml sztuk jaj
 
Odwiedzin :
Sądecka Grupa Producentów Jaj AGRO-FERMA Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 4, 33-300 Nowy Sącz tel. +48 18 441 82 51, fax +48 18 449 95 85